slipa_ol: (kid)
[personal profile] slipa_ol
всі, звичайно, в курсі що незабаром, а безпосередньо в барі, за бюджетні гроші відбудеться у нашій світській державі, в якій всі релігійні конфесії не мають до держави за Конституцією жодного стосунку, святкування 100500-ліття принудження до хрещення (користуючись термінологією братньої держави - колишньої колонії )  Русі. таварісчі скоробагатьки-голохвастови, намагаючись викупити собі абонемент на безлімітне відвідування раю, підтверджують свою непохитну віру ревносною допомогою служителям культу не жалкуючи державних грошей. очікується приїзд на Печерські пагорби головного шаману РПЦ і його безпосереднього начальника, не бога, ні. з Володимирської гірки, з місця, звідки буде камлати товаріщ Гундяєв саме веде свій репортаж наш спеціальний жж-кореспондент пан [livejournal.com profile] falkoner у своєму дописі "Про хрещення".
там все весело і чудно, нагадує мені мої армійські будні, коли ми в учбовій бригаді в Золочеві готувались до приїзду якогось армійського напівбога в чині генерала і робили на нашій клумбі всілякі хитромудрі земляні укріплення і бруствери які, на думку нашого командування, повинні були радувати своєю довершеністю форм око начальства. а ввечері, з вікна казарми, ми спостерігали як місцеві пси люто плюндрують плоди нашої роботи обвалюючи своїми лаписьками чіткі грані наших земляних абстракцій. ми, між іншим, цілу неділю так практикувались, а генерал і не думав іти тою дорогою.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 18/10/17 20:23

Expand Cut Tags

No cut tags