slipa_ol: (посміхайся)
[personal profile] slipa_ol
отже от воно що: ФІФА прийняла рішення щодо покарання Хорватії та Греції за неналежну поведінку вболівальників на стадіонах. і що, скажете ви, адже ж є певні правила і заборони саме на такі дії, за які було покарано федерації цих країн. тільки зовсім нещодавно за схожі дії було покарано нашу федерацію, і покарано незрівнянно суворіше. хоча там не було заборонених зображень і вигуків, були лише звичні і ніким не засуджені прапори і символіка УПА. різниця між Хорватією з Грецією та Україною в тому, як влучно зауважив в коментарях до статті вболівальник, що їхні федерації не вимагали покарати свої стадіони та збірну, а навпаки захищали, на відміну від нашої педерації. у них немає гнилоокої жаби сторожопенка на посаді віце-голови, немає шконькова на чолі федерації, їхня федерація не обслуговує інтереси якогось одного регіону країни.
дуже дивна, взагалі, поведінка нашої фу-фу-у. і пояснень її може бути достатньо. як то намагання довести на практиці що Схід і Захід разом, позбувшись головного форпосту Заходу в футболі, послідовно виставляючи його осередком нацизму, так і позбутись стадіону "Львів Арена", при сумнівному будівництві якого було попиляно камази грошей.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 18/10/17 20:23

Expand Cut Tags

No cut tags