slipa_ol: (kid)
[personal profile] slipa_ol
Originally posted by [livejournal.com profile] forko at Як реально допомогти нашим військовим на Сході.
В даному списку не буде коротких номерів і  реквізитів фондів міністерства оборони. Тут будуть контакти тих людей, які максимально швидко забезпечать закупівлю та доставку найнеобхіднішого безпосередньо до бійців. Працють вони відкрито, підтвердження як документальні так і фото та текстові звіти надаються. Допомагати можна, як фінансово так і речами, визначеними  в переліку потреб. Детальнішу інформацію можна знайти в кожного з них на сторінці.
Роман Сініцин
Забезпечує 95-ту бригаду.
- Снайперів 51-ї.
- Батальйон Донбас

Олександр Рудоманов
Забезпечує феодосійських морпіхів та 25 бригаду.

Тука Георгій
Карта 5168 7423 2540 9906 (Тука Георгій) - для оперативних потреб,  покриває усе, де іншим не вистачає коштів. + сам купує і звітує у себе в ФБ.

Фонд Крила Фенікса
Опікується цілим рядом військових формувань.

Діана Макарова.
Допомагає бійцям Нацгвардії під Словянськом, батальйонам "Харків" та "Донбас", десантникам 95-ї, 25-ї та деяким спец-підрозділам, допомагає в евакуації біженцям.

Знаєте людей, що також працють напряму з солдатами, кидайте посилання в коменти.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 22/10/17 06:11

Expand Cut Tags

No cut tags