slipa_ol: (Default)
[personal profile] slipa_ol
засмутився. скільки б я не немагався запевнити себе, що фільм добрий, так і не зміг у це повірити. скажу прямо - я розчарований. звичайно, схлипування жіночої частини аудиторії свідчило про те, що він десь чимось чіпляє, я теж пустив сльозу з правого ока - мене завжди розчулюють сцени героїчної смерті, навіть у непевному фільмові. та картина викликала в мене стійке відчуття дисонансу як грою деяких головних акторів, нескладністю і непослідовністю сценарію, так і надмірним бажанням авторів упхнути всі трагічні події української історії, чи пак символи цих трагедій, від 1918 року по 1933, незалежно від їх доречності. та й намагання зробити на додачу з фільму агітку лише додає йому мінусів.
ну от скажіть як, як треба писати сценарій, щоб в одному епізодові спасати купу діточок від голоду, говорячи про смерть їхніх батьків від нього ж, а в наступному показати головного героя, який пізньої осені йде полем серед дозрілих соняхів? не гинули люди з голоду восени саме тому, що можна було з тих же соняхів насіння їсти. таке враження, що автори писали нарізно свої куски не синхронізуючи текст. я розумію, що одним махом хочеть зворушити і довести до сліз весь глядацький загал, "но зачєм же?!" - як казав пан цилюрник Голохвастов.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 22/10/17 06:14

Expand Cut Tags

No cut tags