slipa_ol: (Default)
[personal profile] slipa_ol
от читаю на УкрПравді, що міністр МЗС завжди глибоко стурбованої Німеччини каже про домовленості стосовно виводу військ спасителів-визволителів народів Луганди і Домбабве російських окупантів. нарешті останні найвпливовіші сліпці Європи прозріли, а то таку нєпріязнь к потерпєвшему іспитавалі, шо кушать нє моглі так хотіли бабос рубати з росіянами, що ніяк прозріти не могли. хоча, може всезнаючі амери натякнули тітці Меркель, що пора б вже очі продерти, а інакше порадують світ чимось гостреньким з підслуханого. звичайно всі домовленості з Хуйлом і хуйловськими гівна варті, але все ж є питання.
так от, безпосередньо мене цікавить яким чином Росія понесе відповідальність. тобто санкції, то зрозуміло, але ж, якщо не помиляюсь, десь казали про те, що санкції будуть діяти поки Росія не припинить допомогу терорам і не виведе війська. ну от, припустимо, кацапи посідали на свої танки і поїхали поминати померлих від інсульту і ішемічних хвороб серця побратимів, за ними на кульгавій шкапі поплентаються угнєтьонние жителі рускава міра та інша братва, якій вдалось вберегти свої кінцівки. отже, хто буде платити за банкет? чи пані Меркель з мосьє Олландом полегшено зітхнуть і підуть камаринського танцювати знесилено впадуть у обійми Хуйла? ні-ні, я протестую, потерпіла сторона має право у якості компенсації потоптатись по сьорбалу агресора отримати 100500 мільярдів доларів і видачу всіх воїнав-асвабадітєлєй некрофагів, які плюндрували нашу землю для привселюдної кастрації і колесування справедливого суду.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

slipa_ol: (Default)
slipa_ol

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
30      
Page generated 22/10/17 06:11

Expand Cut Tags

No cut tags